W mijającym tygodniu uczniowie klas 4-8 podczas godzin wychowawczych, lekcji etyki, czy informatyki rozmawiali o tolerancji. Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony 16 listopada został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. Skierowanie uwagi uczniów na poszanowanie wolności, godności i praw innych osób oraz rozmowy o szacunku dla różnych kultur, filozofii czy światopoglądów miały na celu uwrażliwienie młodych osób.