Dzieci powinny znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Dlatego uczniowie klasy 3A brali udział w lekcji pt.: „Nasze prawa – ważna sprawa”, podczas której przypomnieli sobie prawa zapisane w „Konwencji o Prawach Dziecka”. Po obejrzeniu prezentacji, uczniowie wypowiadali się na temat praw przysługującym dzieciom niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Na zakończenie powstała ciekawa gazetka.