17 listopada uczniowie klasy 2A wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Fundację EPSILON. Głównym celem warsztatów była nauka komunikatów wspierających. W oparciu o historię księżniczki, która czując się nielubiana, ucieka z zamku do „Wieży Smutku” uczniowie rozpoznawali emocje swoje i innych, uczyli się bezpiecznego wyrażania emocji.