Podczas zajęć koła fotograficznego uczniowie poznają i uczą się umiejętności fotografowania. Celem działalności koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych, doskonalenie umiejętności fotograficznych, zainteresowanie uczniów fotografią. Uczniowie wykonują samodzielnie zdjęcia różnymi technikami w różnych warunkach, dodatkowo zdobywają umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata.

#laboratoriaprzyszłości