W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka na godzinach wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia na temat praw dziecka. W klasach oraz na holu szkoły zostały wykonane gazetki tematyczne.