Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców do zerówki dotarły nowe zabawki. Radości było co nie miara! Oczywiście od razu wykorzystaliśmy pomoce na zajęciach edukacyjnych! Serdecznie dziękujemy Pani Ewelinie Słodkiej! 😊