Zapraszamy rodziców i uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie ”(NIE) ZIEMSKA GRA”. Organizatorem konkursu jest Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności  SOWA w Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie,
ul. Pływacka 16.

 1. Przedmiotem  konkursu jest opracowanie koncepcji i wykonanie gry planszowej o tematyce związanej z Mikołajem Kopernikiem –  jego życiem, działalnością,  miejscem zamieszkania.
  Inspiracją do powstania konkursu są obchody 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi z Pruszkowa i okolic.
 3. Każda z grup uczestników może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
 4. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (dostępne na stronie internetowej szkoły).
 5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.
 6. Praca powinna być zrealizowana w formie gry planszowej i dostarczona wraz ze szczegółowym opisem zasad i wszystkimi elementami niezbędnymi do jej przeprowadzenia.
 7. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale jej format nie może przekraczać wymiaru A3 – 420 x 297 mm.
 8. Gra musi być tematycznie związana z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.
 9. Prace należy dostarczyć do dnia 01.02.2023 r. do koordynatorów konkursu:
  Katarzyna Dąbrowska (kl. 4-8),
  Lidia Bauer-Ruszczyk (kl. 1-3).

  Szczegółowy regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym: