Zapraszamy uczniów klas 0-3 do wzięcia udziału w trzydziestym jubileuszowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie.

1. Każdy uczestnik lub zespół (max. 10 osób nie wliczając opiekuna) przygotowuje jeden utwór muzyczny nieprzekraczający 5 minut.

2. Tematyka zaprezentowanego utworu dotyczyć ma szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki uzależnień, profilaktyki chorób, higieny osobistej, bezpieczeństwa wypoczynku, Hasła Roku, ekologii.

3. Tekst utworu musi być własny i po raz pierwszy wykonany na Festiwalu. Podkład muzyczny może być własny lub zapożyczony tylko z jednego utworu z podaniem nazwiska autora, muzyka ta będzie wykorzystana jednorazowo na potrzeby konkursu.

4. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do wychowawców klas do 10.02.2023 r., do godziny 14:00

5. Eliminacje szkolne odbędą się 18.04.2023r.

6. Każdy uczestnik/zespół w dniu eliminacji na etapie szkolnym musi mieć ze sobą wydrukowane i podpisane potrzebne zgody. 

7. W dniu eliminacji, każdy uczestnik/zespół na etapie szkolnym, musi mieć ze sobą podkład muzyczny na płycie CD lub pendrive (tam ma znajdować się tylko ten utwór).

8. Szczegółowy regulamin, z którym należy się zapoznać znajduje się pod linkiem:  

https://www.gov.pl/web/psse-pruszkow/festiwal-piosenki-o-zdrowiu

9. Wszelkie zapytania w sprawie konkursu na etapie szkolnym możecie Państwo kierować do szkolnych koordynatorów:

Pani Pauliny Małeckiej – wychowawcy kl. 1E
Pani Marty Stolarskiej – wychowawcy kl. 1D