Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w olimpiadzie przedmiotowej OLIMPUS z języka angielskiego w sesji wiosennej, która zostanie przeprowadzona w dniu 29.03.2023 r.
Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy a dla najlepszych zostały przewidziane dyplomy laureata i nagrody oraz specjalne wyróżnienie Omnibusa.

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Więcej informacji na temat olimpiady oraz testy z poprzednich lat dostępne są na stronie: https://www.olimpus.edu.pl/
Olimpiada OLIMPUS jest olimpiadą płatną, koszt udziału to 14zł.
Aby wziąć udział w olimpiadzie należy zgłosić się do nauczyciela języka angielskiego prowadzącego daną grupę, pobrać od nauczyciela zgodę na udział w olimpiadzie oraz oddać wypełnioną i podpisaną zgodę rodzica wraz z opłatą do dnia 10 lutego 2023 r. (piątek) do nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka angielskiego.

Z pozdrowieniami,
Agnieszka Łukasik
Nauczyciel języka angielskiego