W czwartek 9 lutego 2023 r. odbył się Dzień Papierowej Śnieżki,  zorganizowany z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

Spośród klas 4-8 do głównej rozgrywki zakwalifikowali się uczniowie klas 5D, 6A i 6B.

Ostateczny wynik rywalizacji:
I miejsce – 6A
II miejsce – 5D
III miejsce – 6B

Wszyscy finaliści wygrali dla swych klas „słodką” nagrodę niespodziankę.