Kolorowo ubrani uczniowie klasy „0” próbowali przegonić zimę. Posłuchajcie jak pięknie witają wiosnę.