Uczniowie klasy 6A i 6B na lekcjach plastyki wykonali prace przedstawiające miasto w perspektywie żabiej, która polega na postrzeganiu przedmiotów z dołu. Efekty można oglądać w holu na parterze.