Zakończyliśmy tegoroczną edycję Ogólnopolskiej zbiórki charytatywnej „Góra Grosza”. Dzięki wspólnym staraniom udało nam się zebrać 771 złotych i 27 groszy czyli siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem groszy. Dało to razem 68,23 kg groszy.

W klasyfikacji klasowej najwięcej zebrała klasa 4A – 15 kg groszy. Drugie miejsce zajęła klasa 1A – 14 kg, zaś trzecie – klasa 1B zbierając 9,36 kg groszy. Wszystkie klasy, biorące udział w zbiórce otrzymają dyplomy, natomiast klasy, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Uczniom, którzy przyłączyli się do zbiórki oraz Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody, a także  wolontariuszom z klas 4-8.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu