13-14 marca 2023 r. w naszej szkole odbyła się Pierwsza Mała Olimpiada Matematyczna dla klas 1-3. Miała ona charakter rozgrywek międzyklasowych i spotkała się z dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem najmłodszych uczniów. W tych dniach wszyscy chętni rozwiązali ponad tysiąc zadań i zagadek matematycznych. Po sprawdzeniu i przeliczeniu punktów na podium stanęły klasy:

3 miejsce:
1D, 2A, 3D
2 miejsce:
1A, 2C, 3C
1 miejsce i tytuły Mistrzów Małej Olimpiady Matematycznej

otrzymały klasy:
1B, 2E, 3A

W tygodniu przedświątecznym nastąpiło wręczenie nagród wyróżnionym klasom oraz słodkich upominków wszystkim uczestnikom Małej Olimpiady Matematycznej.

Jeszcze raz GRATULUJEMY i dziękujemy za liczny udział!!!😁👏🏆😊