19 kwietnia 2023 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła włączyła się w organizowaną corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile – łączy nas pamięć. W tym dniu uczniowie SU, rozdawali społeczności szkolnej papierowe kwiaty, które są symbolem zbiorowej pamięci. Uczniowie na lekcjach historii, języka polskiego oraz godzinie wychowawczej wysłuchali słuchowiska ,,Takich dwóch, jak nas trzech” Katarzyny Ryrych. Opowiadanie przybliża losy trzech chłopców. Mury starego budynku skrywają wyjątkową historię ich przyjaźni oraz wartość, jaką niesie pamięć…

#LaczyNasPamiec