25 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy 3D mieli okazję spotkać się z ratownikiem medycznym – panem Piotrem. Dowiedzieli się w jaki sposób można pomagać innym. Ratownik przedstawił, jak należy przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, opatrzyć rany oraz postępować w przypadku oparzeń. Uczniowie bardzo dzielnie trenowali RKO na fantomie.