Uczniowie klasy 3A wzięli udział w nietypowym omówieniu lektury z wykorzystaniem metody „lektury w pudełku”. Każde dziecko miało za zadanie przygotować pudełko, do którego włożyło przedmioty symbolizujące różne treści z książki. Podczas lekcji każdy uczeń prezentował swoje pudełko i opowiadał o znaczeniu poszczególnych przedmiotów. Dzięki temu wszyscy mogli zobaczyć, jak różne aspekty powieści były rozumiane i interpretowane przez uczniów.

To była fascynująca i interaktywna forma lekcji, która pobudziła wyobraźnię i zachęciła dzieci do aktywnego udziału w dyskusji.