Od 11 do 19 maja odbywał się Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. Była to okazja do przypomnienia zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Uczniowie rozmawiali na lekcjach o bezpieczeństwie, tworzyli plakaty w formie tradycyjnej oraz przy pomocy komputera.

Na godzinach wychowawczych uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w pogadankach, które utrwaliły bezpieczne zachowanie na drodze i nie tylko. Oprócz tego uczniowie utrwalali wiedzę o obowiązkowym wyposażeniu roweru.