Uczniowie klasy 2B brali udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawy sztuką”. Projekt ten miał za zadanie propagowanie sztuki w korelacji z rozwijaniem kompetencji kluczowych u uczniów.

https://youtu.be/d0EPP_W9yQ4