Wykaz ćwiczeń do przyrody, historii, biologii, geografii oraz języka hiszpańskiego na rok szkolny 2023/2024. Uprzejmie prosimy o zakupienie we własnym zakresie odpowiednich ćwiczeń.

cwiczenia-4_8