Nasza placówka przystąpiła do akcji, którą organizuje Lidl ,,Szkoły Pełne Talentów”. Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców do wspólnego działania!
Talenciaki można przynieść do szkoły – oddać w sekretariacie, które wówczas zostaną zeskanowane.
Można również samodzielnie dodać Talenciaka do naszego konta:

https://szkoly.lidl.pl/Talenciaki/szkola?partyId=87040018981

Akcja trwa od 1 września do 5 listopada.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ