6 października 2023 uczniowie klasy 8A i 7B uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Służby Więziennej. Spotkanie odbyło się w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu”. Młodzież miała okazję poznać podstawowe zagadnienia prawne i przekonać się, że przestrzeganie prawa dotyczy każdego z nas. Uczniowie zapoznali się z umundurowaniem i uzbrojeniem służby więziennej. W czasie rozmów z uczniami zwrócono uwagę na zjawisko: przemocy rówieśniczej, problemu stalkingu i cyberprzemocy. Omówione zostały przykłady zachowań oraz nieodpowiedzialnych decyzji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do umieszczenia w ośrodkach wychowawczych, a w przyszłości w zakładzie karnym. Spotkanie z uczniami miało wymiar edukacyjny, poznawczy, ale przede wszystkim prewencyjny. Uświadomiło im, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość. Młodzież przekonała się, że warto mieć w życiu marzenia, plany, a przede wszystkim dążyć do celu przestrzegając prawa.