Szanowni Państwo,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie pragnie zaprosić nauczycieli, rodziców i opiekunów, którzy wychowują dzieci w okresie dorastania (10 – 16 lat)  na warsztaty psychoedukacyjne dotyczące okresu dojrzewania nastolatków pt. ” Lepiej zrozumieć – okres adolescencji jako przestrzeń kształtująca rodzinę i dziecko”.

Szkolenie w całości finansowane przez MOPS Pruszków z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Program warsztatów ma za zadanie przyczynić się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, a ta jest najistotniejszym czynnikiem chroniącym w profilaktyce wszelkich zachowań ryzykownych (picie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych, zachowania przemocowe) dzieci i młodzieży.

  • Budowanie szacunku i zaufania, wsparcia w sytuacjach problemowych;
  • Nastolatek. Wyobrażenia, stereotypy, doświadczenia;
  • Struktury wewnątrzpsychiczne – spojrzenie na kształtowanie się umysłu;
  • Style rodzicielskie – pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności    określonych metod wychowawczych. Zakwestionowanie niektórych funkcjonujących stereotypów.
  • Tymczasowy outsider – pozycja nastolatka w systemie rodzinnym;
  • Umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu, jak zaspokoić potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji;
  • Tworzenie lokalnych grup wsparcia.

Warsztaty odbędą się w dniu 18 listopada 2023 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 15.00  w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie ul. Helenowska 3A.

Prowadzące Anetta Rzepka i Anna Wojtaszewska –  dwie doświadczone psychoterapeutki, które w ramach warsztatów zrealizują również indywidualne konsultacje rodzicielskie dla uczestników.

Z uwagi na ograniczoną liczę osób i duże zainteresowanie tematem dojrzewającej młodzieży jak również możliwością skorzystania z bezpłatnych konsultacji rodzicielskich po warsztatach prosimy o zapisy na adres email: zamowienia@mopspruszkow.pl do dnia 14.11.2023 z podaniem: imię, nazwisko i kontakt.

W przypadku pytań proszę o kontakt: 500-135-649