Uczniowie klasy 3B w ramach realizacji projektu „Zabawy sztuką” wykonali wspaniałe witrażowe lampiony. Efekt przerósł nasze oczekiwania.