Uczniowie na zajęciach muzycznych w świetlicy uczą się tekstów piosenek i grają na instrumentach. To twórczy czas, który nie tylko rozwija ich umiejętności, ale także wzmacnia więzi między nimi poprzez wspólne muzyczne doświadczenia.