Nasi zerówkowicze z 0A wciąż pozostają w świątecznym nastroju. Podczas zajęć, dzięki pomysłowości oraz zaangażowaniu wszystkich dzieci, powstały piękne prace. 😊 Oto nasze talerzykowe Mikołaje: