Grudzień to miesiąc pełen zachwytów i zaskoczeń. Na zajęciach z etyki w klasach 1-3 zostało omówione pojęcie zaskoczenia. Uczniowie oglądali niesamowite zdjęcia, które wywołały wiele „ochów” i „achów”. Obrazy przedstawiały złudzenia optyczne, a dzieci, oglądając je, przypominały sobie, co ostatnio je zachwyciło. Następnie uczestnicy zajęć stworzyli „Plakat Zachwytów” oraz przeprowadzili kilka eksperymentów.