Uczniowie klas 4-8 na lekcjach informatyki brali udział w Dniu Bezpiecznego Internetu, który odbył się 6 lutego. Inicjatywa miała na celu promowanie bezpiecznego korzystania z sieci. Dzieci stworzyły plakaty poruszające zagadnienia związane z tematem.

Poniżej można obejrzeć przykładowe prace uczniów.