Drodzy Uczniowie!
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Mój zeszyt, moją wizytówką”. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie.

Cele:

 • zachęcenie uczniów do nauki,
 • zmotywowanie do pracy,
 • utrwalenie w uczniach dobrych nawyków takich jak: staranność, systematyczność, dbałość o wygląd notatek i poprawność języka.

Przebieg konkursu:

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele poloniści.
 2. Konkurs trwa od 21.02 do 29.02.2024 r.
 3. Wybrany zeszyt przedmiotowy należy przedstawić nauczycielowi języka polskiego w wyżej wymienionym terminie.
 4. Komisja wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 i 7-8. 5.

Uczniowie wyróżnionych zeszytów otrzymają dyplomy, nagrody i ocenę celującą za zeszyt.

Oceniane będą:

 • systematyczność (posiadanie wszystkich tematów i odrobionych zadań domowych)
 • staranność – podkreślone tematy, ładnie wklejone ćwiczenia wykonywane na lekcji
 • przejrzystość notatek – jak najmniej skreśleń, poprawek, śladów korektora
 • poprawność językowa – minimalna liczba błędów
 • schludność – bez zagięć,
 • własna inwencja – piękna, barwna pierwsza strona, ozdobniki
 • praca jaką dany uczeń włożył w to, aby jego zeszyt wyglądał lepiej.

Zeszyt musi być podpisany – imię, nazwisko, przedmiot i klasa