W naszej szkole powstała profesjonalna pracownia do zajęć specjalistycznych z zakresu integracji sensorycznej. Bodźcem do jej stworzenia była potrzeba wspierania uczniów, którzy ze względu na różnorakie dysfunkcje w zakresie sensoryki doświadczają trudności w swoim codziennym funkcjonowaniu. 

Utworzenie sali do SI sprawiło, że został podniesiony poziom bazy terapeutycznej oraz zapewniono wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci. Terapia ma stanowić rodzaj zabawy, która jest lubiana przez dzieci, a której u nas na pewno nie zabraknie.

Swoją obecnością zaszczycili nas Prezydent Miasta Pruszkowa p. Paweł Makuch wraz z Zastępcą Prezydenta p. Konradem Sipierą, Naczelnik Wydziału Edukacji p. Marzanna Geisler oraz Dyrektorzy pruszkowskich Szkół Podstawowych.

Serdecznie dziękujemy organowi prowadzącemu za sfinansowanie przedsięwzięcia oraz zastępcy przewodniczącej rady rodziców p. Małgorzacie Ostrycharz, która pozyskała zewnętrzne fundusze na zakup pomocy sensorycznych.