20-22 marca br. Rekolekcje Wielkopostne. To były szczególne dni.

Nasza szkoła miała okazję gościć ks. Rafała Główczyńskiego, dobrze znanego w Internecie pod pseudonimem „Ksiądz z Osiedla”.

Rekolekcje były dla nas czasem śpiewu, wspólnych rozmów i interakcji z naszym wyjątkowym gościem. Nie zapomnieliśmy oczywiście o refleksji nad Słowem Bożym. Wynieśliśmy z tego całą masę wiedzy na temat polepszania relacji międzyludzkich. Na ręce ks. Rafała składamy serdecznie podziękowania za wygłoszone słowa oraz modlitwę podczas Mszy Świętej.

#ksiadzzosiedla