13 i 14 marca br. klasy 1-3 wzięły udział w II Małej Olimpiadzie Matematycznej.

Po sprawdzeniu i podliczeniu punktów wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki, a wychowawcy pamiątkowe dyplomy. Poziom – mimo że wysoki – był bardzo wyrównany. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za aktywny udział.

Zwycięskie klasy, to: 1A, 2A oraz 3E.
GRATULUJEMY!