W naszej szkole uczniowie z klasy trzeciej raz w miesiącu odwiedzają klasę pierwszą, by poczytać młodszym kolegom krótkie opowiadania. Akcja ta korzystnie wpływa na rozwój dzieci. Tym najmłodszym pomaga w adaptacji szkolnej, zaś tym starszym uświadamia, jak wiele mogą zrobić dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Jednocześnie rozwija ona zamiłowanie do czytelnictwa u wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia.