We wrześniu i październiku wychowawcy klas 1-3 przeprowadzili zajęcia edukacji antynikotynowej na podstawie programu „Nie pal przy mnie, proszę”.

Głównym celem zajęć było uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat szkodliwości palenia oraz kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Uczniowie zostali uwrażliwieni na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, związane z biernym paleniem oraz rozwijali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni przy nich palą.

Na ostatnich zajęciach każda klasa wykonała plakat, który ukazuje istnienie problemu biernego palenia.