Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie historycznym: „Kampania wrześniowa 1939 roku oczami młodzieży”.

Uczniowie będą oceniani w swojej grupie wiekowej.

Kategoria I – album lub album wspomnieniowy, dotyczący uczestnika kampanii wrześniowej.
Kategoria II – praca plastyczna w formacie A3, technika dowolna.
Kategoria III – prezentacja multimedialna.

Szczegóły konkursu dla zainteresowanych na lekcjach historii.
Termin dostarczenia prac: do 14 stycznia 2020 roku