VII EDYCJA OLIMPIADY OGÓLNOPOLSKIEJ Z ,,JĘZYKA ANGIELSKIEGO” KLASY 4-8

Organizator: OLIMP SCHOOL

Olimpiada organizowana jest w dniu 17.03.2020r. (wtorek). Czas trwania 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

CELE:
1) Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów.
2) Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji.
3) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.
4) Podniesienie samooceny uczniów.

ZAKRES MATERIAŁU:
Leksykalno – gramatyczny zgodnie z podstawą programową.

Olimpiada składa się z jednego etapu. Formularz olimpiady zawiera 15 pytań. Pytania nr 1 – 5 są jednokrotnego wyboru (zamknięte), a pytania nr 6 – 15 są otwarte.

Koszt udziału w olimpiadzie: 9 zł.

Uczniowie zgłaszają chęć udziału do nauczycieli języka angielskiego do 7.02.2020r.(piątek) do godz.13.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w olimpiadzie…