Zapraszamy uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Portret neuronu”, organizatorem konkursu jest Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych z siedzibą w Warszawie.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż itp. i przedstawiać komórkę nerwową. Prace muszą być pracami indywidualnymi oraz własnymi, nie publikowanymi nigdzie wcześniej na konkursach, wystawach, itp. Każdy uczestnik może przesłać więcej niż jedną pracę plastyczną.

Praca powinna być opisana według wzoru: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły.
Prace przyjmujemy do dnia 06. 03. 2020 r.

Koordynatorzy konkursu:
p. Hanna Adamczyk, p. Małgorzata Czyż