W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty, zmianie ulega kalendarz roku szkolnego.

  • 11 czerwca br. – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.
  • 12 czerwca br. – dzień dyrektorski (bez nauczania zdalnego).
  • do 15 czerwca br. – wystawienie ocen rocznych.
  • 16, 17, 18 czerwca br. –  egzaminy klas 8.

W dniach egzaminu, klasy 4- 8 nie mają lekcji zdalnych. Klasy 1 -3 pracują bez zmian. Zajęcia opiekuńcze na świetlicy odbywają się bez zmian.

  • 26 czerwca br. – zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla kl. 1 – 8 na boisku szkolnym.
    Godziny dla poszczególnych klas zostaną podane w terminie późniejszym.
  • 30 czerwca br. – zakończenie roku dla kl. „0”, godzina zostanie podana
    w terminie późniejszym.