16.06.2020 r. – JĘZYK POLSKI
Rozpoczęcie godz. 9.00

Egzamin trwa 120 minut. Egzamin dla dyslektyków trwa 180 minut.
Potrzebne przybory: długopis lub pióro z czarnym tuszem.

17.06.2020 r. – MATEMATYKA
Rozpoczęcie godz. 9.00

Egzamin trwa 100 minut. Egzamin dla dyslektyków trwa 150 minut.
Potrzebne przybory: długopis lub pióro  z czarnym tuszem i linijka.

18.06.2020 r. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
Rozpoczęcie godz. 9.00

Egzamin trwa 90 minut. Egzamin dla dyslektyków trwa 135 minut.
Potrzebne przybory: długopis lub pióro z czarnym tuszem.

Uczniowie powinni być ubrani w strój galowy i mieć ze sobą ważne legitymacje szkolne.
Można zabrać małą butelkę wody.

Wejście:

Wejście uczniów do szkoły w dniu egzaminu (dotyczy każdego dnia egzaminu):

Klasa  VIII A – w godz. 8:20 do 8:30 (wejście główne)
Klasa VIII B – w godz. 8:30 do 8:40 (wejście od strony rowerów)

Po wejściu do szkoły uczniowie zachowując bezpieczne odległości, udają się do sali gimnastycznej
oraz sali nr 18 (uczniowie z dostosowaniem), w których piszą egzamin.

Przypominamy o niewnoszeniu na salę egzaminacyjną telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Ucznia obowiązuje zakrywanie ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną.