Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

 zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie „Bitwa Warszawska oczami dzieci i młodzieży XXI wieku”. Konkurs jest zorganizowany z okazji 100. rocznicy tej zwycięskiej i tak bardzo ważnej bitwy  dla Polski i Europy. Bitwy, w której dużą rolę odegrała polska młodzież gimnazjalna
i studenci. Mamy nadzieje, że organizowane podczas wakacji liczne uroczystości i wydarzenia upamiętniające Bitwę Warszawską zaowocują licznym udziałem naszej, szkolnej młodzieży
i młodszych uczniów w tym konkursie.

Zachęcamy również do obejrzenia prezentacji „Bitwa Warszawska- 100. rocznica”, która pomoże przypomnieć najważniejsze informacje związane z tą bitwą.

Regulamin konkursu plastycznego
„Bitwa Warszawska oczami dzieci XXI wieku”

 

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Pruszkowie.

Cel konkursu:

 1. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy historycznej u dzieci i młodzieży, kształtowanie postawy patriotycznej oraz wdzięczności wobec tych, co walczyli w obronie naszej Ojczyzny.
 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz talentów plastycznych.
 1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 1. Zaangażowanie uczniów szkoły w różne formy pracy pozalekcyjnej.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III oraz uczniów klas IV- VIII.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę (dozwolona jest pomoc osoby dorosłej w przypadku uczniów klas 0-III).
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, wydzieranki.
 5. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w klasach 0-III.
 2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 19.10.2020r.
 3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku listopada 2020r.
  4 . Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

Skład komisji: Dyr. Sylwia Wolnicka-Majewska, Aneta Szewczyk, Kinga Zaręba, Hanna Adamczyk oraz Agnieszka Krasowska.
Uczniowie klas 0 -III wykonane prace plastyczne składają do Pani Anety Szewczyk, sala nr 1
Uczniowie klas IV- VIII prace konkursowe składają  do Pani Hanny Adamczyk oraz Pani Agnieszki Krasowskiej.
Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Anety Szewczyk oraz Pani Kingi Zaręba.