Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym
„Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada”.
Tematyką konkursu jest ochrona powietrza i sposoby działania przed zanieczyszczeniami
i poprawy jakości powietrza.

Cele konkursu:
• wykształcenie postawy promującej ochronę środowiska,
• uświadomienie skali zagrożenia smogiem i sposobów walki z jego przyczynami,
• promocję alternatywnych form produkcji i pozyskiwania energii, takich jak odnawialne źródła energii,
• wykształcenie umiejętności rozpoznawania źródeł zanieczyszczeń.

Warunki konkursu:
• prace będą oceniane w trzech kategoriach:
– klasy o-3
– klasy 4-6
– klasy 7-8
• uczestnik tworzy samodzielnie tylko jedną pracę, forma i technika pracy dowolna (plakat, ekspozycja)
• każda praca musi być podpisana
• termin składania prac do 30 października 2020 r.
• prace podpisane oraz z dopiskiem:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 5 w Pruszkowie im. I.J. Paderewskiego danych osobowych mojego dziecka …………………………..… (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby konkursu plastyczno-technicznego „Dzień Czystego Powietrza – 14 listopada” oraz na publikację zdjęcia Jego pracy na stronie internetowej szkoły oraz Urzędu Miasta Pruszkowa ……………………..………………… (data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

Prosimy o składanie prac do opiekunów konkursu.

Opiekunowie konkursu:
Klasy 0-3 Barbara Karczewska
Klasy 4-8 Jolanta Iwaniuk