Szanowni Państwo,

w związku z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem MEN podjęło decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4-8.
Przekazujemy informacje o tym, jak nasza szkoła będzie funkcjonować w okresie pomiędzy 26 października a 8 listopada 2020 r.:
– wszystkie lekcje dla klas 4 -8 odbywać się będą zgodnie z nowym obowiązującym planem zajęć;
– uczniowie klas 0-3 uczestniczą w zajęciach stacjonarnych (prosimy o wyjątkowe przestrzeganie zasad sanitarnych).

Uczniowie klas 4-8 będą uczestniczyć w lekcjach prowadzonych na platformie Moodle, do której dostęp otrzymają w sobotę, tj. 24.10 w godzinach wieczornych wraz z nowym planem lekcji.

Przypominamy, że udział w zajęciach jest obowiązkowy (będzie sprawdzana lista obecności), a nauczyciele mają prawo prosić uczniów o włączenie kamery i mikrofonu.

Uczniowie powinni pracować samodzielnie, tak jak czynią to w szkole.

Praca uczniów podlega tradycyjnemu ocenianiu. W przypadku problemów technicznych, uczniowie zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy.

Konkursy kuratoryjne odbędą się na terenie szkoły we wcześniej podanych terminach (rodzic dowozi dziecko do szkoły, a po skończonym konkursie odbiera).

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą ustalane przez specjalistów, którzy skontaktują się z Państwem indywidualnie przez e-dziennik Librus.


E-dziennik pozostaje podstawową formą kontaktu pomiędzy szkołą a rodzicami, prosimy o systematyczne odczytywanie wiadomości na dzienniku elektronicznym.