Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie
klas 1-3

Od 9. 11.2020 r. nauka zdalna w naszej szkole będzie się dobywała za pośrednictwem platformy Moodle. Wprowadziliśmy ją po to, aby wszystkie informacje były w jednym miejscu. 

Zajęcia będą się realizowane według planu lekcji lub w sposób wcześniej ustalony z rodzicami.  Lekcje będą odbywały się w postaci połączeń przez kamerkę za pośrednictwem platformy (lekcje online). Wszystkie informacje o dostępie do platformy i sposobie logowania, znajdują się w pliku „Instrukcja logowania„.

Po wejściu na platformę uczniom wyświetla się strona, na której mają swoje zajęcia. Chcąc wybrać odpowiedni zagadnienie, wystarczy kliknąć i pojawią się materiały do lekcji, a także linki do łączenia się z nauczycielem.

W pliku na platformie dodatkowo jest instrukcja jak korzystać z platformy Moodle „Przewodnik po platformie Moodle”.

Prosimy również o zapoznanie się z „Procedurami zdalnego nauczania dla klas 1-3”.

Ważne informacje:

Adres platformy Moodle: platforma.sp5pruszkow.pl

 • Login i hasło: są takie same jak do komputerów, do których uczniowie logują się na lekcjach informatyki. Login nie może zawierać polskich liter i piszemy go tylko małymi literami.
 • Jeżeli ktoś nie może się zalogować, prosimy o wysłanie wiadomości do wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika Librus. W przypadku innych problemów z platformą Moodle również należy to zgłosić tą drogą.
 • Na stronie głównej platformy Moodle umieszczony jest:
  – plan zajęć,
  – regulamin zajęć online,
  – instrukcje dla uczniów.
 • Nauczyciel sprawdza obecność  na lekcji online oraz sprawdza aktywność ucznia w zadanych pracach  (nauczyciel wysyła materiały do samodzielnej pracy), uczeń zobowiązany jest tego dnia do zapoznania się z materiałami i wykonania zadanej pracy.
 • Z poziomu zarządzania platformą możemy monitorować czy uczeń wykonał zadania i czy był zalogowany danego dnia na platformie.

Pliki do pobrania: