Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas radości i dzielenia się tą radością z innymi. W tym roku spotkania rodzinne mogą być ograniczone przez pandemię. Jednym ze sposobów podtrzymywania więzi rodzinnych w tym szczególnym czasie może być tradycja wysyłania kartek świątecznych z życzeniami. Poczta elektroniczna, sms-y, mms-y nie wyprą zwyczaju wysyłania pięknych kart świątecznych. Na ciepłe życzenia i dowody pamięci wciąż czekają seniorzy, krewni, przyjaciele, z którymi dzieli nas duża odległość. Zapraszamy zatem do konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna”. Po wzięciu udziału w konkursie zachęcamy do wysłania swojej kartki bliskim.

Cele konkursu:

 1. Utrwalenie tradycji związanych z rodzinnym i chrześcijańskim świętowaniem Bożego Narodzenia
 2. Podtrzymywanie więzi rodzinnych
 3. Pobudzanie aktywności twórczej
 4. Rozwijanie zainteresowań plastycznych

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1 SP nr 5 w Pruszkowie;
 2. Uczestnicy konkursu wykonują kartkę o tematyce nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku;
 3. Praca musi być wykonana według własnego pomysłu, własnoręcznie, samodzielnie;
 4. Dowolna technika plastyczna na płaszczyźnie, format A5;
 5. Prace zostaną zaprezentowane na stronie szkoły oraz profilu szkoły na FB.
 6. Pracę należy sfotografować i wysłać do 11.12.2020 r. na adres mailowy: marta.smigiera@sp5pruszkow.pl;
 7. W wiadomości mailowej należy wpisać imię, nazwisko i klasę uczestnika oraz załączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (treść poniżej);
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2020 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom na adres e-mail rodzica, a pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe;
 9. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, symbolika Bożonarodzeniowa, samodzielność;

Oranizatorzy konkursu: Marta Śmigiera, Marta Kwaśniewska, Aleksandra Demianiuk, Paulina Świdzińska

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   ……………………… (imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka świąteczna” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Pruszkowie.
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka …………………………………w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,poz. 1182 z późn. zm.).