Informujemy o zbliżających się spotkaniach z wychowawcami klas:

Oddziały „0” spotkania planowane są w formie indywidualnej z zachowaniem zasad reżimu epidemicznego w dniach i godzinach wyznaczonych przez wychowawcę.

Klasy 1-3 zebranie online
na platformie Microsoft Teams,
dnia 3 lutego 2021 r.,
(godzina ustalona przez wychowawcę).

Klasy 4-8 zebranie online
na platformie Moodle,
dnia 4 lutego 2021 r.,
(godzina ustalona przez wychowawcę).