Z okazji 150-rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego rok 2021 został ogłoszony ROKIEM ŚW. JÓZEFA. Zapraszamy uczniów klas IV- VIII do wykonania FIGURKI przedstawiającej postać Opiekuna Kościoła i rodzin.

Figurka może być wykonana:

  • Z gliny, masy solnej, gipsu, modeliny, masy papierowej, z tkanin
  • Może być wykonana płaskorzeźba w mydle.
  • Rozmiary figurki są dowolne.
  • Figurka lub płaskorzeźba powinna mieć etykietę z imieniem i nazwiskiem oraz klasę.

Ocenie będzie podlegać wkład pracy, estetyka i pomysłowość. Zdjęcie pracy należy przesłać na adres mailowy: kinga.zareba@sp5pruszkow.pl lub lukasz.gniazdowski@sp5pruszkow.pl do 31.03.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 kwietnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Czekamy z niecierpliwością na zdjęcia Waszych prac! 😉

Katecheci.