Drogie Dzieci!
Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Idzie wiosna”.

REGULAMIN KONKURSU:

− konkurs adresowany jest do uczniów klas 1,
− technika plastyczna dowolna (malowanie, wyklejanie, wydzieranie, rysunek, praca przestrzenna, itp.),
− każde dziecko może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę,
− każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko autora, klasa,
− kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, walory artystyczne,
− prace należy dostarczyć do dnia 16 kwietnia 2021 r. do wychowawców klas.

Serdecznie zapraszamy do konkursu:

Małgorzata Cheda
Hanna Adamczyk