Od 24 maja otwieramy zapisy uczestników do udziału w akcji Lato w Mieście. Adresatami tej akcji są uczniowie pruszkowskich szkół podstawowych. Organizatorzy „Lata w Mieście”:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
  ul. Jasna 2; tel. 22 758 79 74
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I.J. Paderewskiego
  ul. J. Długosza 53; tel. 22 486 31 21
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. H. Sienkiewicza
  ul. Lipowa 31; tel. 22 758 79 44
 • Szkołą Podstawowa nr 3 im. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej
  Al. Wojska Polskiego 34; tel. 22 728 08 83
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Konopnickiej
  ul. Pływacka 16; tel. 22 299 39 19

Turnusy półkolonii:

1.28.06 – 09.07. 2021SP 2  (dla SP 2 i SP3, SP6, SP8)
SP 5  (dla SP 5 i SP10, SP9)
Terminy zapisów:
24.05 do
31.05. 2021 r.
2.12.07 – 23.07. 2021SP 6  dla uczniów wszystkich szkółTermin zapisów:
24.05. do 10.06.2021 r.
3.26.07 – 06.08. 2021SP 3  dla uczniów wszystkich szkółTermin zapisów:
24.05. do 10.06.2021 r.
4.09.08 – 21.08. 2021SP 10 dla uczniów wszystkich szkółTermin zapisów:
24.05. do 10.06.2021 r.
 • Zapisy przyjmowane są w szkołach organizujących wypoczynek. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W każdej ze szkół planujemy organizację 4 grup liczących 15 uczestników. Przebieg akcji jest uzależniony od zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Czas trwania zajęć 8.00 – 16.00
 • Odpłatność – 100 zł za tygodniowy udział w półkoloniach.
 • W trakcie pobytu  organizatorzy zapewniają II śniadanie oraz obiad.

Dyrektorzy szkół, w których organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży  podejmą współpracę z instytucjami kulturalnymi i sportowymi w Pruszkowie. Planowane są zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk”,  spotkania organizowane przez Książnicę Pruszkowską, atrakcje na basenie „Kapry”.  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy również przyłączy się do organizacji wypoczynku uczestników „Lata w Mieście”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska przygotowują  prezentację ciekawych programów z zakresu profilaktyki. Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu umożliwi udział w seansie filmowym, po którym uczestnicy zwiedzą siedzibę zespołu tanecznego „Pruszkowiacy”. To tylko niektóre atrakcje. Organizatorzy zapewnią ciekawe i bezpieczne spędzenie wakacyjnego czasu dzieciom pozostającym w mieście.

Życzymy wspaniałych wrażeń oraz bezpiecznego i  udanego wypoczynku!

KATRA-ZAPISU-LATO-W-MIESCIE-SP5