31 maja 2021 r.  zakończyła się akcja „Góra Grosza” 2020-2021. Akcja ta jest organizowana na rzecz Towarzystwa „Nasz Dom”. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną – w domach dziecka i w rodzinach zastępczych.

Udało nam się zebrać 103 191 groszy,
czyli 1031 zł 91 gr.
o łącznej wadze ok. 79,85 kg monet.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom za udział w akcji organizowanej w naszej szkole. Organizatorem akcji było Szkolne Koło Wolontariatu oraz Świetlica Szkolna.