Przypominamy, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.